Vakthold og sikkerhet
Tjenester

Vakthold og sikring utføres på arrangementer, hotell, kjøpesentre, festivaler etc.   Våre erfarne Sikkerhetsvakter opprettholder allmenn orden på lik linje med andre høyt stilte service tjenester.Sølvberget Sikkerhet leverer også svinn- forebyggende tiltak i bedriften samt butikkontroller, opplæring og kurs.

5p1

post@sbsikkerhet.no

2p1

Personlig sikkerhet Sølvberget Sikkerhet planlegger, utformer og utøver beskyttelse omkring personer som på grunn av sitt yrke eller livssituasjon kan tenkes å komme ut for trusler eller angrep. Etter en utredning og vurdering av trusselbilde hjelper Sølvberget Sikkerhet klienten med nødvendige sikkerhets- tiltak i Norge og Internasjonalt.
Privat etterforskning duker for en lang rekke forskjellige tjenester i et vidt spekter, for både private kunder og næringsliv. Det er ofte behov for høy diskresjon, hvor det ofte må tas hensyn til offentlighet og anonymitet.

 

post@sbsikkerhet.no

2p2

Sølvberget Sikkerhet leverer utredninger innen områder som trakassering, diskriminering, tyveri og forsikringssvindel.   Vi utreder også forskjellige typer av bedragerier, bestikkelser, korrupsjon og misbruk.

2_p1

 

post@sbsikkerhet.no